Way2Top

Dosáhněte svého cíle.

 

#1

Jsme síla, která Vám pomůže se dostat na vrchol. Nikoli řečmi, ale prací. Nikoli slovíčky, ale znalostí a zkušeností. Bez Vaší aktivní účasti to ale nepůjde…

 

#2

Jsme společnost elektronicky pružná a komunikující rychlostí internetu. Jsme tak velcí, jak potřebujete, je nás tolik, kolik chcete využít. A i kdyby pro vás pracoval jen jeden z nás, za zády bude mít celý náš tým.

 

#3

Věříme, že i bez zbytečných řečí a marketingových lákadel lze ukázat tomu druhému, že ti, kdo skutečně umějí a dokážou, nepotřebují primitivní prvoplánová lákadla a manipulaci.

Pokud vaše společnost není duchem korporace, nepřemýšlíte jako vojenská instituce, vaši zaměstnanci nejsou chápáni jen jako levná pracovní síla, jestli dokážete fungovat jako skutečný tým, pak pravděpodobně oceníte naši vizi.

 

#4

Věříme, že i když v průběhu podnikání a mnohdy marného boje proti nekalým praktikám konkurence existuje ve firmě síla vrátit se zpátky na začátek a znovu najít radost z podnikání, objevování, fungujících postupů a procesů.

Jste skutečným majitelem či výkonným rozhodovatelem, popř. jedním ze dvou členů vrcholového managementu, tíha a zodpovědnost rozhodnutí je čistě ve vašich rukou.

Cokoli spolu budeme řešit či realizovat, bude zaměřeno na rychlou návratnosti vynaložených investic a brzké měřitelné přínosy. Nebudeme s vámi zahajovat projekt, jehož efekt se možná projeví za 10 let. Výsledky naší spolupráce musíte pocítit ještě v době, dokud budeme s vámi.

 

#5

Věříme, že kdo skutečně chce a umí poskytnout svou plnou součinnost, může s pomocí skutečných expertů dosáhnout vyšší kvality svého podnikání, lepších konkurenčních výhod, pevnějšího tržního postavení.

Pokud cítíte, že patříte do segmentu SME, zaměstnáváte alespoň 10, maximálně však 150 interních pracovníků, pak jsme připraveni poskytnout vám…

Skutečnou pomoc - cokoli pro vás budeme navrhovat, nastavovat, tvořit bude poskytováno v duchu skutečné pomoci. Nebudeme sepisovat materiály, které nebudete číst. Nebudeme Vám říkat, jak „by to mohlo být“. Navrhneme řešení a budete-li souhlasit, spolu s vámi ho uvedeme do praxe. Tady a teď.

 

#6 Nabízíme Vám:

 

#7

Ano, mohli jsme na tomto místě uvádět služby, které vám slibuje kdekdo, např.: Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, Definice/redefinice cílových segmentů a skupin, Revize obchodní a marketingové strategie apod.

My ale nepřemýšlíme podle učebnic, ale podle skutečných oblastí problémů a výzev. A neradi se obklopujeme velkými, tzv. učenými řečmi a termíny.

 

#8

Jsme velikostí malá společnost. Firma tradiční a využívající tu nejlepší formu komunikace v historii – osobní schůzku, týmový míting, workshop, školení.

Jsme společnost virtuálně spojující špičkové kapacity oborů management, marketing, personalistika, nákup a prodej.

V neposlední řadě jsme také skupina přátel, kteří se dokonale poznali při spolupráci vlastních firem a v rámci mezinárodních projektů.

 

#9

Věříme, že neexistují malé firmy. Že velikost firmy spočívá v odvaze a síle prosadit se mezi velkými. Jsme přesvědčeni, že malé firmy mají svoji nezastupitelnou roli v rozvoji ekonomiky a společnosti.

Věříme, že když se dají dohromady znalosti a zkušenosti externích odborníků a vlastních lidí – toho nejcennějšího aktiva každé firmy – že je možné vlít novou energii i tam, kde by ji už nikdo nehledal.

Věříme, že solidní vztah mezi externím dodavatelem a firmou, v duchu té nejlepší prvorepublikové podnikatelské tradice, může přerůst i v byznysové přátelství naplněné důvěrou a otevřeností.

 

#10

Zdá se, že tihle Vás na vrchol nedostanou.

Přesto jsme si jisti, že s pomocí externích špiček ve svém oboru můžete řádově posunout svoje podnikání o úroveň výš.

A je jedno, jestli vysněnou metu definujete Vy sami, nebo Vám ji nadiktuje konkurenční prostředí, nebo třeba aktuální preference daného trhu.

 

#11

Ano, ještě existuje jedna možnost: poslat odpovědné zaměstnance kamsi na školení. Téma musí být podobné problému, který je nutné řešit. Zaměstnanci odjedou na 3 třídenní školení a přijdou se zcela novými nápady, co by moderní firma měla dělat a čeho by se moderní firma měla rozhodně vyvarovat. A prý že kreativita a efektivita a facebook... Pan lektor to prý říkal.

 

#12

Také tu podniká 1500 agentur pro vztahy s veřejností, tzv. PR agentur, které zaručeně alespoň jednou za měsíc přemluví známého novináře a Vaše jméno se objeví mezi řádky 35 – 58, na str. 12. To vše v duchu „buď rád, že platíš tak málo v porovnání s tím, jak velkou publicitu dostáváš“.

 

#13

Také tu můžeme najít více než 3500 reklamních, tzv. komunikačních agentur, které pro své klienty pracují v duchu teze „zaplať mi za to, že něco řeknu za tebe a ještě se u toho budu dobře bavit“.

 

#14

Na současném trhu existuje několik tisíc tzv. konzultačních agentur, a ty pracují následovně: klient řekne, co by chtěl, experti řeknou, že zpracují expertízu, ta má 127 normostran, klient zaplatí, expert se odporoučí a na tlustý svazek svázaného papíru pomalu sedá prach. A peníze jsou taky v prachu.

 

Way2Top

Dosáhněte svého cíle.
Následujte nás na cestě vzhůru.